Cancellations/AvbokningsVillkor

Cancellation must be made no later than 24 hours before the agreed time. Late cancellations or missed visits will be charged at 100% of the treatment cost. Due to the risk of infection, we do not accept you who are ill.

 

How do I cancel my appointment?
The easiest way to cancel your appointment is to use the cancellation link in your confirmation e-mail. You can also cancel your time via e-mail, phone call or text message. NOTE! A cancellation e-mail or confirmation will always arrive upon cancellation.

 

How is a missed visit charged?
Debiting takes place via invoice, this invoice is sent via e-mail.

 

Thoughts? 
If you have any questions before booking please contact us.

 

SWEDISH

AVBOKNINGSVILLKOR

Avbokningspolicy
Avbokning skall göras senast 24 h innan avtalad tid. För sent avbokad tid eller uteblivet besök debiteras med 100% av behandlingskostnaden. På grund av smittorisk tar vi ej emot dig som är sjuk.

 

Hur avbokar jag min tid?
Du avbokar enklast din tid genom att använda avbokningslänken i din bekräftelsemejl. Du kan även avboka din tid via e-post, telefonsamtal eller sms. OBS! Ett avbokningsmejl eller bekräftelse kommer alltid vid avbokning.

 

Hur debiteras ett uteblivet besök?
Debitering sker via faktura, denna faktura skickas via e-post.

 

Funderingar?
Har du några frågor innan bokning vänligen kontakta oss.